Twitter Feed

LATEST NEWS:

2013-06-22: Transfered all of my 2011 "My Year in Music" posts from Facebook.

Tuesday, June 8, 2010

Lars & Bluto --- 001Dette er en tegneserie som Thomas Moldestad og jeg laget til en tegneseriestripekonkurranse i det herrens år 2000.
http://universitas.no/studietid/563/studentstripene-seiret/
Thomas sto for skrivinga (alt eller nesten alt, tror jeg) og skissene, jeg sto for rentegninga.
15 striper totalt. Enjoy!